realizacje

Control-ServiceWdrożenia2017Modernizacja pompowni PUW HKW Sp. z o.o. – System sterowania oparty o sterowniki Siemens i Platformę Systemową Wonderware | Dostawa i uruchomienie przetwornic częstotliwości 4×400 kW Danfoss
Modernizacja pompowni PUW HKW Sp. z o.o. – System sterowania oparty o sterowniki Siemens i Platformę Systemową Wonderware | Dostawa i uruchomienie przetwornic częstotliwości 4×400 kW Danfoss
Gospodarka wodno-ściekowa
2017

Podjęliśmy się realizacji projektu modernizacji pompowni. Jesteśmy firmą intregatorską, tzn. posiadamy odpowiednie certyfikaty i zasoby do wdrażania rozwiązań Wonderware.

CELE:

 • Zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej i przemysłowej.
 • Lepsza kontrola nad procesami.
 • Podniesienie efektywności przedsiębiorstwa.

WYZWANIA:

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji.
 • Modernizacja parku maszynowego.

ROZWIĄZANIA:

 • Platforma Systemowa Wonderware.
 • Przetwornice częstotliwości Danfoss 4×400 kW.

KORZYŚCI:

 • Większa efektywność produkcji wody.
 • Większa wygoda obsługi systemu monitoringu i sterowania.
 • Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zakres działań firmy Control-Service zawierał projekt elektryczny oraz AKPiA, wykonanie systemu sterowania i wizualizacji opartego na Platformie Systemowej Wonderware dla dwóch kierunków przesyłu wody: kierunek pompowania – Dąbrowa Górnicza oraz nowy kierunek pompowania – Jaworzno (nowo budowany blok energetyczny J910).

Pierwszym etapem modernizacji pompowni było wykonanie zmian w układzie sterowania czterema pompami 1.6 MW 6 kV dla kierunku Dąbrowa Górnicza, który zaopatruje w wodę takie zakłady jak ArcelorMittal Poland, JSW Koks SA Oddział Koksownia Przyjaźń oraz Saint-Gobain. Drugim etapem było wykonanie całkowicie nowego układu czterech pomp 355 kW, 690 VAC, których zadaniem ma być zaopatrzenie w wodę nowo budowanego największego w Polsce bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne (czyli te, powyżej których woda występuje tylko w stanie gazowym, co powoduje wzrost sprawności z 37%-41% do 46% i zmniejsza emisję dwutlenku węgla).

W kolejnym etapie firma Control-Service dostarczyła, wykonała i uruchomiła dla kierunku Dąbrowa Górnicza system sterowania i wizualizacji oparty na Platformie Systemowej 2014R2 Wonderware.

 

Wizualizacja rozdzielni średniego napięcia pompowni wykonana w Wonderware InTouch

System ten zarządza pracą czterech pomp 1.6 MW 6 kV, armaturą obiektową (przepływomierze, przepustnice itp.), rozdzielnicą ŚN (załączanie/rozłączanie odpowiednich urządzeń) oraz przemiennikiem o mocy 1.6 MW, 6 kV (komunikacja poprzez sieć Profinet, synchronizacja z siecią podczas przełączeń z sieci na przemiennik oraz z przemiennika na sieć). System pozwala na pracę pompowni zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym.

Głównym parametrem pracy pompowni jest poziom zbiornika Łosień. Poziom zbiornika przesyłany jest poprzez sieć GSM z Dąbrowy Górniczej do Jaworzna. Na jego podstawie dyspozytor tak steruje pracą pompowni, aby zachować odpowiedni poziom zbiornika. Proces może odbywać się również automatycznie bez udziału dyspozytora. Układ pozwala na pracę jednego przemiennika z czterema pompami ŚN w tzw. kaskadzie pomp.

Przykład: Załączamy pompę nr 1 z przemiennika, po wykonanym rozruchu – jeżeli poziom zbiornika nie jest wystarczający, można załączyć drugą pompę. Gdy dyspozytor lub system poda polecenie załączenia pompy nr 2, następuje synchronizacja przemiennika z siecią zasilającą i system wykonuje przełączenie pierwszej pompy na pracę z sieci, a przemiennik przełącza się na pracę z drugą. Zaimplementowany w układzie sterowania algorytm rotacji zapewnia równomierne zużywanie się pomp.

Dla kierunku Jaworzno firma Control-Service dostarczyła, wykonała i uruchomiła system sterowania i wizualizacji oparty na Platformie Systemowej 2014R2 Wonderware. System ten zarządza pracą czterech pomp 355 kW 690 VAC, armaturą obiektową (przepływomierze, przepustnice itp.), rozdzielnicą nn. Pozwala na pracę dla kierunku Jaworzno zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym. Głównym parametrem pracy dla kierunku Jaworzno jest utrzymanie ciśnienia na poziomie 8 bar. Każda z czterech pomp posiada własny przemiennik częstotliwości, co pozwala na efektywne, płynne i bezproblemowe sterowanie pracą pompowni.

Zastosowany sterownik zapewnia precyzyjne regulowanie przepływu, ciśnienia oraz kontrolę poziomu, a zastosowane przetwornice częstotliwości, dedykowane do pracy w gospodarce wodno-ściekowej, charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością 98%, co pozwala na oszczędność nawet do 25% kosztów inwestycji w pierwszym roku działania systemu.

Jednymi z ważniejszych funkcji przetwornicy jest praca w tzw. trybie Master/Follower, zmiana pompy przewodniej (po określonym czasie mamy zmianę pompy w celu równomiernego zużywania się wszystkich z pomp w układzie), automatyczne dostrajanie 4 regulatorów typu PI, kompensacja przepływu, wykrywanie braku przepływu, tryb uśpienia, funkcja odtykania, tryb napełniania rurociągu. Przetwornica posiada wbudowany dławik DC, obniżający THDi do poziomu 40% oraz filtr RFI, który zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne.

Przemiennik częstotliwości o mocy 1.6 MW i zasilaniu 6 kV, w tle część rozdzielni elektrycznej średniego napięcia

ZOBACZ INNE REALIZACJE:

Migracja sterowników S5 na S7 1500 i wykonanie nowej dokumentacji elektrycznej

Hutnictwo
2017
zobacz więcej

Modernizacja systemu sterowania kotłami WLM 2,5

Energetyka
2020
zobacz więcej

System sterowania reaktorami do kondensacji żywic z modułem recepturowym i symulatorem procesu produkcyjnego

Przemysł chemiczny
2021
zobacz więcej

System produkcji wsadowej (InBatch) z symulatorem produkcji w firmie Stepan

Przemysł chemiczny
2016
zobacz więcej
Zobacz wszystkie realizacje
 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7