Realizacje

Control-ServiceRealizacje

                                   


Doświadczenie z budowaniem systemów automatyki przemysłowej i systemami sterowania zdobywamy już od ponad 20 lat. Zapoznaj się z naszymi realizacjami:
Lp.ProjektRok
112System automatyki dla Instalacji Rafinacji wraz urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi2023
111Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu2023
110Wykonanie wizualizacji systemu kogeneracji (WinCC) dla oczyszczalni ścieków2023
109Wykonanie systemu agregacji danych dla systemu MES2023
108Wykonanie systemu wizualizacji i raportowania produkcji (WinCC) dla zakładów górniczo-hutniczych2023
107Migracja Systemu PCS7 wersja 5.0 do wersji 9.1 w centrum energetycznym dla Grupy Carlsberg2023
106Projekt, programowanie, dostawa i uruchomienie systemu sterowania instalacji zatężenia kwasu azotowego2022
105Migracja systemu BMS z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności, integracja systemu wizualizacji (WinCC) z systemem BMS2022
104Wdrożenie systemu raportowania umożliwiającego monitorowanie godzin pracy i planowanie przeglądów urządzeń technologicznych2022
103Migracja sterowników S5 na S7-1500 – monoblok wraz z systemem przenośników2022
102System sterowania reaktorami do kondensacji żywic z modułem recepturowym i symulatorem procesu produkcyjnego2021
101Wykonanie systemu HVAC i BMS dla Centrum Logistycznego w firmie Śnieżka2020
100Migracja sterowników S5 na S7-1500 – produkcja wsadowa aromatyzacji tytoniu,2020
99Oprogramowanie systemu produkcji wsadowej InBatch dla wydziału produkcyjnego farb emulsyjnych i szpachli2020
98Modernizacja układu napędowego wentylatorów wyciągowych – Dostawa wraz z montażem czterech przetwornic częstotliwości G120X Siemens o mocy 500 kW, parametryzacja oraz uruchomienie napędów wraz ze zmianami w sterowniku Siemens S72020
97Wykonanie systemu sterowania instalacją do kondensacji żywic dla zakładu produkcyjnego laminatów dekoracyjnych - produkcja wsadowa
InBatch na platformie Wonderware
2020
96System monitoringu zużycia mediów zakładu produkcyjnego, zwizualizowany na ścianie wizyjnej2020
95 Modernizacja pompowni - Wykonanie systemu sterowania opartego o sterownik Siemens S7-1500 oraz wizualizacji w oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch wraz z jego wdrożeniem, uruchomieniem na obiekcie, szkoleniem personelu i wsparciem technicznym2019
94Integracja systemu SAP z systemem produkcji wsadowej InBatch zakładu produkcyjnego farb2019
93System sterowania czterema kotłami WLM 2.5 w kotłowni MPEC2019
92Wykonanie centralnego systemu monitoringu mediów zakładu produkcyjnego2019
91Migracja platformy sterowania Kopalni i Zakładu Przeróbczego Piasków Szklarskich (7szt. PLC S5/S7, 4 stacje InTouch)2019
90Rozbudowa systemu sterowania rozdzielni 6kV RG HTC – Wykonanie oprogramowania sterownika S7-300, wykonanie oprogramowania wizualizacji WinCC2018
89System sterowania piecami obrotowymi2018
88Wykonanie systemu zasilania i sterowania odpylnią2018
87Budowa systemu sterowania i uruchomienie zrobotyzowanej linii odlewniczej2018
86Modernizacja linii produkcji szyb – wymiana, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie 25 układów napędowych (motoreduktów i przetwornic częstotliwości)..2018
85Wykonanie układu sterowania nowej linii technologicznej do produkcji farb wodnych – system produkcji wsadowej zbudowany na bazie oprogramowania InBatch Wonderware i sterowniku
Siemens S7-1517
2018
84System sterowania młynem 250 kW z panelem HMI i sterownikiem PLC Siemens oraz przetwornicą częstotliwości Danfoss2017
83Modernizacja pompowni – Wykonanie systemu sterowania opartego o sterowniki Siemens i Platformę Systemową Wonderware oraz dostawa i uruchomienie przetwornic częstotliwości 4x400 kW Danfoss w układzie kaskady2017
82System sterowania reaktorem chemicznym (InBatch) do produkcji polimerów S7-1500, Platforma Wonderware2016
81System sterowania dozowaniem Dispalu S73152016
80System zasilania i sterowania piecem cynkowniczym S7-1200, TP 1500, WinCC  Flexible2016
79Sterowanie i wizualizacja systemu klimatyzacji i wentylacji nowej hali produkcyjnej ceramiki S7-315, WinCC, TP15002016
78Dostawa i uruchomienie systemu sterowania rozparzacza miazgi S7-1200, WinCC Flexible2016
77Modernizacja paletyzatora – migracja S5 na S7 S73142016
76Wizualizacja mediów na ścianie wizyjnej dla zakładu produkcyjnego samochodów S7315, WinCC2015
75System sterowania linią paletyzacji S71200, WinCC2015
74System sterowania hydrofornią S712002015
73System sterowania reaktorem chemicznym S7-1500F, InBatch, Platforma Systemowa Wonderware2015
72Automatyzacja chłodni wentylatorowej S7 1200, WinCC Flexible2015
71System sterowania hydroforni fabryki samochodów S7315, WinCC2015
70Modernizacja linii pakowania pyłu S7313, WinCC Flexible2015
69Modernizacja sterowania wraz z migracją platformy S5 na S7 stacji CIP browaru. S7315, WinCC2015
68Modernizacja systemu wentylacji hali produkcyjnej wydziału lakierni koncernu samochodowego S7400, WinCC2014
67Oprogramowanie instalacji automatyki kruszarni wraz z systemem rozładunku S7315, WinCC2014
66Włączenie zespołów automatyki zabezpieczeń rozdzielni RGHTC do centralnego systemu wizualizacji WinCC2014
65Wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu sterowania dla wydziału produkcyjnego P2 farb ftalowych S741732014
64Wdrożenie oprogramowania automatycznego zbierania danych dla systemu MES z linii produkcyjnej B3 S74142014
63Wdrożenie oprogramowania automatycznego zbierania danych dla systemu MES z linii produkcyjnej P1 S74142014
62Układ sterowania i wizualizacji HVAC dla nowej hali produkcyjnej S7315, WinnCC2014
61Wykonanie układów sterowania wentylacjami w pomieszczeniu BBT, S7315, WinCC2014
60Wykonanie modernizacji systemów sterowania wentylacjami linii puszkowych P1 i P2 S7315, WinCC2014
59System sterowania kaskadą pomp dla wydziału pakowania S7315, WinCC2014
58Modernizacja systemu automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia wody na wyjściach hydroforni browaru i słodowni S7315, Win CC2014
57Wykonanie systemu automatyki przemiałowni kamienia wapiennego wraz z dostawą stacji operatorskiej i licencjami WinCC2014
56Migracja systemu CIP z S5 na S7315.2014
55Wykonanie systemu sterowania produkcją wsadową Wydziału Farb Ftalowych na platformie Wonderware InBatch i sterowniku S7416.2014
54Modernizacja systemu sterowania węzłem pulpy i hydrotransportu na sterowniku S7 3152DP2014
53Włączenie do centralnego systemu wizualizacji zespołu automatyki zabezpieczeń rozdzielni RGHTC.- S7 3152DP2014
52Wdrożenie centralnego systemu BMS, monitoringu, wizualizacji oraz raportowania danych o bezpieczeństwie zakładu oraz zużyciu mediów – platforma Wonderware, InTouch,2014
51Sterowanie i wizualizacja dla systemu wentylacji –Hale P1,P2, BBT – S73152DP, Win CC2014
50Kaskadowy system zasilania w wodę nowego zakładu produkcyjnego w Sierpcu, 3172DP, Win CC2014
49Układ kaskady pomp ze sterowaniem i wizualizacją -S73152DP, Win CC2014
48Integracja urządzeń i koncentracja danych linii rozlewniczej P1 dla systemu MES: Wonderware, S5 115,135 i S7300,4002014
47Integracja urządzeń i koncentracja danych linii rozlewniczej B3 dla systemu MES  Wonderware, S5115,135, S7300,4002014
46Wielopompowy kaskadowy układ napędowy PWP2014
45Systemu sterowania transportem palet z wyrobem gotowym z wydziału produkcyjnego na magazyn MWG – S73152DP, TP2013
44Wykonanie układu sterowania Transportu Palet etapu II na magazyn, S73132013
43Wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu sterowania produkcji wsadowej na platformie Wonderware InBatch dla Wydziału Produkcyjnego Chlorokauczuków wraz z prefabrykacją i podłączeniem szaf sterowniczych S74162013
42System sterowania i wizualizacji wentylacji – hala produkcyjna B3 – S73152DP, WinCC2013
41System sterowania i wizualizacji wentylacji – hala produkcyjna B4  - S73152DP, WinCC2013
40Sterowanie i wizualizacja dla systemu wentylacji – magazyn  S73152DP, WinCC2013
39Modernizacja przenośnika węgla T13 wraz z zabudową i uruchomieniem przetwornicy częstotliwości Danfoss o mocy 75kW.2013
38Dostawa i uruchomienie rozdzielnicy z przetwornicą częstotliwości 400 kW do zasilania i sterowania wentylatorem wygrzewania szyb samochodowych.2013
37Modernizacja sterowania wentylatorów 45 kW - dostawa i montaż falowników wraz z szafami sterowniczymi + wymiana kabli zasilających2013
36Oprogramowanie sterownika PLC S7 300 linii paletyzacji.2012
35System sterowania linią paletyzacji S73132012
34System sterowania chłodnią glikolu (PLC S71200)2012
33Wykonanie szaf zasilających obrotowych podgrzewaczy powietrza modernizowanego kotła BB-1150 bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów2012
32Wykonanie układu sterowania filtrem węglowym w obszarze syropiarni - część elektryczna + prace informatyczne - S73002012
31Modernizacja filtra węglowego w obszarze SUW S73002012
30Automatyzacja zbiornika wody TK01 - dostawa i montaż elementów automatyki, instalacja elektryczna, pneumatyczna, oprogramowanie, wizualizacja w istniejącym systemie PCS7v6 infrastruktury2012
29Wykonanie kompletnego systemu sterowania dla modernizacji pompowni wody zmiękczonej S73002012
28Optymalizacja pracy transporterów linii paletyzacji – oprogramowanie S7300 i VLT2012
27Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji zbiornikami kwasu S73152DP + WinCC2012
26Dostawa i uruchomienie systemu zasilania i sterowania linią produkcji osłonek białkowych2011
25Wykonanie " Modernizacji układu napędowego Wentylatora Gazów Gorących. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania i sterowania wentylatora z silnikiem 315 kW2011
24Budowa instalacji produkcji epichlorohydryny z gliceryny. Dostawa rozdzielnic z przetwornicami częstotliwości 110kW – oprogramowanie S7 i paneli operatorskich.2011
23Wykonanie układu pompowego wody odtlenionej w budynku rozlewni piwa S73002011
22Dostawa szafy zasilania i sterowania syropiarni -Linia L1 S73152DP2011
21Wykonanie systemu sterowania wentylacją w pomieszczeniach magazynowych w Browarze Okocim w Brzesku przy ul. Browarnej 14 – system na S7300 i wizualizacja na WinCC2011
20System sterowania osuszaczami – modernizacja linii rozlewniczej – oprogramowanie S5 , S7, korekta wizualizacji na panelach (Protool), Win CC, dostawa, montaż i uruchomienie napędów Danfoss, okablowanie całości2011
19Wykonanie remontu paletyzatorów i depaletyzatorów – linia rozlewnicza, wymiana napędów, korekta oprogramowania w S7 3002011
18System pozycjonowania wiaderek z farbą dla transporterów palet2010
17Wykonanie modernizacji układu napędowego wentylatora 250 kW. Dostawa i uruchomienie silników Celma (2 szt.), falowników Danfoss (2szt.)  wraz z osprzętem elektrycznym.2010
16Dostawa i uruchomienie rozdzielnic z przetwornicami częstotliwości 400 kW (3 szt.) do zasilania i sterowania kaskadą wentylatorów.2010
15System sterowania osuszaczami – modernizacja linii rozlewniczej – oprogramowanie S5, dostawa i uruchomienie napędów Danfoss, okablowanie2010
14Wykonanie  4 szaf zasilająco sterujących obrotowych podgrzewaczy powietrza modernizowanego kotła BB-1150 bloku NR 4 Elektrowni Bełchatów2009
13Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania poziomem w zbiorniku buforowym filtracji wraz z modernizacją systemu napędu pomp podawania piwa do TKF2009
12Dostawa, montaż i uruchomienie szafy zasilania i sterowania dwoma pompami2009
11Dostawa montaż i uruchomienie przetwornic częstotliwości Danfoss szt. 252008
10Układ zasilania i sterowania pieców obrotowych i odpylni.2008
9Dostawa rozdzielnic z przetwornicami częstotliwości Danfoss 75 i 250kW do napędów wentylatorów2008
8Wykonanie układu kontroli ciśnień tanków.2008
7Dostawa i uruchomienie systemu napędowego wentylatorów  2x 250 kW ze zwrotem energii do sieci.2008
6Kompleksowa modernizacja zakładu – automatyzacja napędów elektrycznych wentylatorów 75kW, mieszadeł, przenośników taśmowych, dostawa i montaż rozdzielnic2008
5Wykonanie systemu sterowania trzema pompami 132 kW i  jedną 37 kW  oraz dwoma pompami 92kW i jedną 26 kW2007
4Wykonanie układu sterowania i napędu 2 szt. pomp obiegu piecowego z przetwornicami częstotliwości (moc silników 75 i 200 kW, napięcie 500 V)2007
3Wykonanie modernizacji układu sterowania pompami wody gorącej warzelni Huppman2007
2Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania wody zimnej filtracji i wody zimnej na kotłownię2005
1Wykonanie systemu kontroli ciśnień na tankach BBT wraz z montażem i uruchomieniem.2004
 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7