Prywatność

Control-ServicePrywatność

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Control-Service Jaromir Turlej
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 17, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do administratora j.turlej@control-service.pl, tel.+48607100687
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów oraz wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dodatkowo dane wykorzystywane są w celu podtrzymania relacji biznesowej.
 • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane wymagają przechowywania przez okres 5 lat.)
 • W związku z realizowaniem umów i wypełnianiem związanych z nimi obowiązków prawnych możemy przekazywać dane do podmiotów przetwarzających, np. świadczących usługi księgowe, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7