Systemy produkcji wsadowej (Batch)

Control-ServiceOfertaSystemy produkcji wsadowej (Batch)

Zaplanuj produkcję od A do Z

Systemy Batch wdrażane przez nas pozwalają na zaplanowanie i precyzyjne wykonanie produkcji wsadowej, czyli dozowania poszczególnych składników do mieszalników, reaktorów czy zbiorników zgodnie ze zdefiniowaną recepturą. Dozowanie składników odbywa się w określonej kolejności i w odpowiednich proporcjach wagowych, objętościowych lub molowych. Wykorzystując Batch można zaprogramować także dodatkowe fazy procesu, takie jak podgrzewanie wsadu lub jego chłodzenie, mieszanie czy leżakowanie.

Systemy wsadowe znacznie usprawniają organizację pracy. Produkcja zwykle odbywa się równocześnie na wielu zbiornikach. System sam rezerwuje potrzebne urządzenia, zapewnia odpowiednie zestawienie dróg dozowania, wzajemne blokady czy rezerwację zbiorników pomocniczych, mieszadeł, kontroluje stany magazynowe surowców lub magazynów odbiorczych, tak aby zaplanowana produkcja mogła być zrealizowana.

Systemy produkcji wsadowej sprawdzają się i są najczęściej stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym czy farmaceutycznym.

Systemy produkcji wsadowej (InBatch, Platforma Systemowa Wonderware) zrealizowane przez naszych inżynierów w ciągu ostatnich kilku lat.

 1. 2013 – System sterowania InBatch wydziałem produkcji farb (chlorokauczuków)
 2. 2014 – System sterowania InBatch wydziałem produkcji farb (chlorokauczuków)- etap II, rozbudowa
 3. 2015 – System sterowania InBatch reaktorem chemicznym – Reaktor 1
 4. 2016 – System sterowania InBatch reaktorem chemicznym – Reaktor 2
 5. 2017 – Dozowanie proszków do mas szpachlowych – wykonanie systemu sterowania magazynem surowców sypkich w Pustkowie
 6. 2018 – Budowa nowej linii technologicznej farb wodnych z systemem sterowania InBatch
 7. 2020 – System produkcji wsadowej InBatch dla wydziału produkcyjnego farb emulsyjnych i szpachli
 8. 2021 – Wykonanie systemu sterowania instalacją do kondensacji żywic dla zakładu produkcyjnego laminatów dekoracyjnych – produkcja wsadowa (InBatch, Platforma Systemowa Wonderware)

Powierzając inżynierom Control-Service budowę systemu wsadowego, uzyskasz:

 • zwiększenie konkurencyjności – dzięki szybkiej modyfikacji portfolio produktów, zrealizowanej poprzez błyskawiczną implementację nowych receptur do systemu produkcyjnego
 • obniżenie kosztów produkcji – dzięki funkcjom zarządzania materiałami, które pozwalają precyzyjnie oraz w czasie rzeczywistym śledzić i zarządzać zasobami magazynowymi, redukując ich wielkość do potrzebnego minimum;
 • skrócenie procesu produkcyjnego – dzięki elastycznemu modelowaniu produkcji bez konieczności zmian w systemach sterowania, centralnej bazie receptur i pełnej kontroli nad kolejnością wykonywania faz produkcji;
 • polepszenie wskaźników produkcyjnych – dzięki zapewnieniu powtarzalności produkcji według zamodelowanego procesu, a także dotrzymaniu zamodelowanych przez technologa parametrów produkcji;
 • gwarancję ciągłości procesu – dzięki możliwości skonfigurowania redundantnej pary serwerów;
 • możliwość rozbudowy – dzięki obiektowej architekturze polegającej na budowaniu aplikacji z niezależnych elementów.
 • łatwy i elastyczny, dostosowany do modyfikacji i rozwoju, w pełni skalowalny, nowoczesny system sterowania procesem produkcyjnym
 • sprawny i efektywny program wsparcia technicznego – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 24/7 zdalny i obiektowy.

 

Nowoczesna produkcja wsadowa w firmie Stepan System sterowania produkcją wsadową InBatch Wydziału Farb Ftalowych na platformie Wonderware Referencje Śnieżka

 

 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7