realizacje

Control-ServiceWdrożenia2019Modernizacja pompowni – Wykonanie systemu sterowania opartego o sterownik Siemens S7-1500 oraz wizualizacji w oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch
Modernizacja pompowni – Wykonanie systemu sterowania opartego o sterownik Siemens S7-1500 oraz wizualizacji w oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch
Gospodarka wodno-ściekowa
2019

Wykonanie systemu sterowania opartego o sterownik Siemens S7-1500 oraz wizualizacji w oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch wraz z jego wdrożeniem, uruchomieniem na obiekcie, szkoleniem personelu i wsparciem technicznym.

CELE:

 • Zapewnienie lekkiego rozruchu pomp 1.6 MW 6 kV poprzez zastosowanie softstartu.
 • Lepsza kontrola nad procesami.
 • Podniesienie efektywności przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie 100% dostępności obiektu (pompownia awaryjna).

WYZWANIA:

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji.
 • Modernizacja układu rozruchowego pomp.

ROZWIĄZANIA:

 • Platforma Systemowa Wonderware.
 • Sterowniki Siemens ST-1500.

KORZYŚCI:

 • Większa efektywność.
 • Większa wygoda obsługi systemu monitoringu i sterowania.
 • Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Łagodny rozruch pomp poprzez układ softstartu.
 • Zwiększenie dostępności pompowni w przypadku konieczności jej uruchomienia (pompownia awaryjna).

Założeniem projektu było wykonanie układu łagodnego rozruchu pomp 1.6 MW 6 kV, które przed wdrożeniem pracowały zasilane bezpośrednio z sieci. Aby zmniejszyć pobór prądu oraz zmniejszyć zużycie części mechanicznych postanowiono zastosować softstart średniego napięcia o mocy 1.6 MW. Softstart wykonuje rozruchy 4 pomp (w zależności od dostępności pompy oraz zapotrzebowania). Sprawny rozruch w przypadku tego projektu był bardzo ważny ze względu na to, iż pompownia ma status pompowni rezerwowej i w przypadku nagłych awarii musi zapewnić 100%-ą dostępność.

Firma Control-Service w projekcie wykonała system sterowania oparty o sterowniki Siemens S7-1500 oraz system wizualizacji korzystając z oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware. Dzięki nowoczesnemu systemowi na wizualizacji mamy dokładne odwzorowanie całego obiektu, w tym pomp, armatury, rozdzielnic zasilających itd. Rozruch odbywa się z poziomu lokalnej stacji roboczej.

ZOBACZ INNE REALIZACJE:

Modernizacja napędów wentylatorów formowania dla producenta materiałów izolacyjnych oraz wełny mineralnej

Budownictwo
2019
zobacz więcej

Nowoczesna produkcja wsadowa farb na miarę przemysłu 4.0 w Firmie Śnieżka. Produkcja wsadowa z symulatorem procesów technologicznych

Przemysł chemiczny
2019
zobacz więcej

System sterowania reaktorami do kondensacji żywic z modułem recepturowym i symulatorem procesu produkcyjnego

Przemysł chemiczny
2021
zobacz więcej

Migracja sterowników S5 na S7 1500 i wykonanie nowej dokumentacji elektrycznej

Hutnictwo
2017
zobacz więcej
Zobacz wszystkie realizacje
 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7