MCC 101 Filtry sinusoidalne

Control-ServiceOfertaNapędyFiltry aktywne i pasywneMCC 101 Filtry sinusoidalne

15Filtry sinusoidalne są filtrami wyjściowymi, które tłumią składowe napięcia związane z częstotliwością kluczowania. Wpływa to na polepszenie napięcia międzyfazowego zapewniając jego prawidłowy sinusoidalny przebieg. Przez to zminimalizowane są takie niepożądane zjawiska jak prądy łożyskowe czy negatywne oddziaływanie impulsowego napięcia na izolacji uzwojeń silnika w szczególności silników o mocach powyżej 50kW.

Zakres mocy

 • 3 x 200 – 500 V, 2.5 – 1,200 A
 • 3 x 525 – 690 V, 13 – 1,320 A

Obudowy

 • IP00 oraz IP20 w całym zakresie mocy

Montaż

 • Możliwość montażu bezpośrednio przy przetwornicy („side by side”) dotyczy filtrów do 75A
 • Możliwość montażu ściennego filtrów o prądzie znamionowym do 75 A

Najlepsze rozwiązanie dla :

 • Aplikacji z użyciem starszych silników
 • Środowisk ze związkami agresywnymi
 • Aplikacji wymagające częstego hamowania
 • Aplikacji z silnikami ogólnego przeznaczenia zasilanymi napięciem 690 V
 • Aplikacji z długimi przewodami silnikowymi

Prevent disturbing pulses

Sinusoidalny przebieg napięcia zasilania silnika ogranicza histerezowe straty cieplne w silniku a przez to wzrost jego temperatury. Temperatura ma natomiast znaczący wpływ na żywotność i trwałość izolacji silnika. W ten sposób filtry sinusoidalne zwiększają żywotność silnika. Jak wspomniano wcześniej sinusoidalny kształt napięcia zasilania silnika ogranicza wartości prądów łożyskowych. W ten sposób filtr sinusoidalny znacznie redukuje częstość uszkodzenia łożysk, wydłużając w ten sposób żywotność silnika i przerwy między przeglądami.

Cechy i korzyści

Jakość i wykonanie

Przygotowane są do pracy ze znamionową częstotliwością kluczowania przetwornic przez co nie powodują obniżenia parametrów i wydajności pracy silnika. Obudowy są specjalnie zaprojektowane i wykonane tak aby pasować do przetwornic częstotliwości serii FC nie tylko ze względu na design ale także jakość i funkcjonalność.

Korzyści :

 • Kompatybilność i przystosowanie do pracy z przetwornicami częstotliwości w różnych trybach (miedzy innymi flux czy VVC+)
 • Zapewnienie sinusoidalnego przebiegu napięcia zasilania silnika
 • Eliminacja przepięć i niebezpiecznych pików napięciowych
 • Elementy filtru są tak skonstruowane aby tłumić i nie przenosić zakłóceń impulsowych poprzez prąd do silnika.
 • Redukcja hałasu generowanego przez silnik
 • Redukcja strat w silniku
 • Dla aplikacji o dużych mocach możliwe jest równoległe połączenie filtrów

Dokumentacja techniczno rozruchowa

 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7