realizacje

Control-ServiceWdrożeniaPrzemysł samochodowy
System wizualizacji mediów oraz pracy instalacji pomocniczych
Przemysł samochodowy
2016

Dla jednego z klientów z branży motoryzacyjnej zrealizowany został 2-etapowy projekt wizualizacji mediów oraz pracy instalacji pomocniczych. Projekt objął dwa zakłady produkcyjne.

CELE:

 • Dostarczenie danych o stanach pracy urządzeń oraz ich awariach
 • Umożliwienie podglądu różnych zakładów z jednego miejsca

WYZWANIA:

 • Brak dokumentacji/programów źródłowych
 • Uruchomienie bez przestojów w produkcji
 • Uwzględnienie specyficznych wymogów panujących w branży motoryzacyjnej
 • Scalenie kilku stacji operatorskich „Standalone” pracujących z różnymi wersjami oprogramowania w jeden wspólny system
 • Unifikacja protokołów komunikacyjnych 

ROZWIĄZANIA:

 • Siemens WinCC 7.5
 • Sterowniki Siemens S7

KORZYŚCI:

 • Skrócenie czasu reakcji na awarie
 • Precyzyjna i szybka lokalizacja źródła awarii
 • Dostarczenie danych w postaci raportów, logów o pracy urządzeń
 • Optymalizacja układów sterujących na podstawie zbieranych danych

Przygotowania

Przed modernizacją w zakładach motoryzacyjnych zastosowane były lokalne układy sterowania urządzeniami, bez możliwości zdalnego podglądu parametrów i sterowania. Celem projektu było wpięcie sterowników PLC do sieci zakładowej Ethernet, zwizualizowanie układów sterowania oraz wprowadzenie możliwości sterowania nimi z poziomu sterowni. W istniejących sterownikach PLC zostały wymienione moduły CPU, pozwalające na komunikację Ethernet, a także zostały zmodyfikowane programy pozwalające na zdalne sterowanie urządzeniami. Dodatkowo do systemu wizualizacji zbierane są dane z systemu monitoringu gazu i monitoringu stacji 110 kV

 

Realizacja

Pierwszy etap dotyczył prac poświęconych jednemu z zakładów, natomiast drugi etap dotyczył fabryki oddalonej o kilka kilometrów. W każdym zakładzie pracują niezależnie serwery oraz klienci. System wizualizacji został wykonany w WinCC 7.5 i składa się  z dwóch serwerów redundantnych, trzech stacji klienckich oraz czterech niezależnych stacji WinCC.  Zwieńczeniem prac było nawiązanie komunikacji między dwoma zakładami i stworzenie klienta w postaci ściany wizyjnej złożonej z 9 monitorów 55” w rozdzielczości 4K, która posiada wizualizację pracy obydwu zakładów w czasie rzeczywistym.

Wizualizacja obejmuje następujące instalacje:

 • Kotłownia (S7 315-2PN/DP + S7-1200)
 • Sprężarkownia (2 x S7 315-2DP)
 • Hydrofornia (S7 315-2PN/DP)
 • Stacja Paliw (S7 315-2PN/DP)
 • Stacja 110 kV (Siemens PAS)
 • System monitoringu zużycia gazu f. Atrem

 

Dodatkowo podłączone są systemy wentylacji oraz oświetlenia

W celu uporządkowania software’owej warstwy komunikacyjnej przyjęto zasadę, że do komunikacji ze sterownikami Simatic wykorzystujemy standardowy driver WinCC, natomiast do komunikacji z systemami innych producentów natywny driver WinCC Modbus TCP/IP

Podsumowanie

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na pełną kontrolę pracy instalacji pomocniczych i zużycia mediów oraz koordynację pracy dwóch zakładów, odbywającą się z jednego pomieszczenia sterowni. Znacząco skrócił się czas reakcji na awarie. Dzięki temu możliwe było zwiększenie wydajności i zmniejszenie ryzyka przestojów produkcyjnych. Projekt zrealizowaliśmy w całości przy zachowaniu niezakłóconego procesu produkcyjnego.

 

ZOBACZ INNE REALIZACJE:

Migracja sterowników S5 na S7 1500 i wykonanie nowej dokumentacji elektrycznej

Hutnictwo
2017
zobacz więcej

System produkcji wsadowej (InBatch) z symulatorem produkcji w firmie Stepan

Przemysł chemiczny
2016
zobacz więcej

Modernizacja pompowni – Wykonanie systemu sterowania opartego o sterownik Siemens S7-1500 oraz wizualizacji w oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch

Gospodarka wodno-ściekowa
2019
zobacz więcej

System sterowania reaktorami do kondensacji żywic z modułem recepturowym i symulatorem procesu produkcyjnego

Przemysł chemiczny
2021
zobacz więcej
Zobacz wszystkie realizacje
 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7