Realizacje

Control - ServiceRealizacje

 

Od ponad 10 lat budujemy systemy automatyki i sterowania. Niżej przestawiamy niektóre z nich.

 

L.p.Projekt Rok

 

1.System sterowania reaktorem chemicznym do produkcji polimerów S7-1500, Platforma Wonderware2016
2.System sterowania dozowaniem Dispalu S73152016
3.System zasilania i sterowania piecem cynkowniczym S7-1200, TP 1500, WinCC  Flexible2016
4.Sterowanie i wizualizacja systemu klimatyzacji i wentylacji nowej hali produkcyjnej ceramiki S7-315, WinCC, TP15002016
5.Dostawa i uruchomienie systemu sterowania rozparzacza miazgi S7-1200, WinCC Flexible2016
6.Modernizacja paletyzatora – migracja S5 na S7 S73142016
7.Wizualizacja mediów na ścianie wizyjnej dla zakładu produkcyjnego samochodów S7315, WinCC2015
8.System sterowania linią paletyzacji S71200, WinCC2015
9.System sterowania hydrofornią S712002015
10.System sterowania reaktorem chemicznym S7-1500F2015
11.Automatyzacja chłodni wentylatorowej S7 1200, WinCC Flexible2015
12.System sterowania hydroforni fabryki samochodów S7315, WinCC2015
13.Modernizacja linii pakowania pyłu S7313, WinCC Flexible2015
14.Modernizacja sterowania wraz z migracją platformy S5 na S7 stacji CIP browaru. S7315, WinCC2015
15.Modernizacja systemu wentylacji hali produkcyjnej wydziału lakierni koncernu samochodowego S7400, WinCC2014
16.Oprogramowanie instalacji automatyki kruszarni wraz z systemem rozładunku S7315, WinCC2014
17.Włączenie zespołów automatyki zabezpieczeń rozdzielni RGHTC do centralnego systemu wizualizacji WinCC2014
18.Wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu sterowania dla wydziału produkcyjnego P2 farb ftalowych S741732014
19.Wdrożenie oprogramowania automatycznego zbierania danych dla systemu MES z linii produkcyjnej B3 S74142014
20.Wdrożenie oprogramowania automatycznego zbierania danych dla systemu MES z linii produkcyjnej P1 S7414

 

2014
21.Układ sterowania i wizualizacji HVAC dla nowej hali produkcyjnej S7315, WinnCC2014
22.Wykonanie układów sterowania wentylacjami w pomieszczeniu BBT, S7315, WinCC

 

2014
23.Wykonanie modernizacji systemów sterowania wentylacjami linii puszkowych P1 i P2 S7315, WinCC2014
24.System sterowania kaskadą pomp dla wydziału pakowania S7315, WinCC2014
25.Modernizacja systemu automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia wody na wyjściach hydroforni browaru i słodowni S7315, Win CC2014
26.Wykonanie systemu automatyki przemiałowni kamienia wapiennego wraz z dostawą stacji operatorskiej i licencjami WinCC2014
27.Migracja systemu CIP z S5 na S7315.2014
28.Wykonanie systemu sterowania produkcją wsadową Wydziału Farb Ftalowych na platformie Wonderware InBatch i sterowniku S7416.2014
29.Modernizacja systemu sterowania węzłem pulpy i hydrotransportu na sterowniku S7 3152DP2014
30.Włączenie do centralnego systemu wizualizacji zespołu automatyki zabezpieczeń rozdzielni RGHTC.- S7 3152DP2014
31.Wdrożenie centralnego systemu BMS, monitoringu, wizualizacji oraz raportowania danych o bezpieczeństwie zakładu oraz zużyciu mediów – platforma Wonderware, InTouch,2014
32.Sterowanie i wizualizacja dla systemu wentylacji –Hale P1,P2, BBT – S73152DP, Win CC2014
33.Kaskadowy system zasilania w wodę nowego zakładu produkcyjnego w Sierpcu, 3172DP, Win CC2014
34.Układ kaskady pomp ze sterowaniem i wizualizacją -S73152DP, Win CC2014
35.Integracja urządzeń i koncentracja danych linii rozlewniczej P1 dla systemu MES: Wonderware, S5 115,135 i S7300,4002014
36.Integracja urządzeń i koncentracja danych linii rozlewniczej B3 dla systemu MES  Wonderware, S5115,135, S7300,4002014
37.Wielopompowy kaskadowy układ napędowy PWP2014
38.Systemu sterowania transportem palet z wyrobem gotowym z wydziału produkcyjnego na magazyn MWG – S73152DP, TP2013
39.Wykonanie układu sterowania Transportu Palet etapu II na magazyn, S73132013
40.Wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu sterowania produkcji wsadowej na platformie Wonderware InBatch dla Wydziału Produkcyjnego Chlorokauczuków wraz z prefabrykacją i podłączeniem szaf sterowniczych S74162013
41.System sterowania i wizualizacji wentylacji – hala produkcyjna B3 – S73152DP, WinCC2013
42.System sterowania i wizualizacji wentylacji – hala produkcyjna B4  – S73152DP, WinCC2013
43.Sterowanie i wizualizacja dla systemu wentylacji – magazyn  S73152DP, WinCC2013
44.Modernizacja przenośnika węgla T13 wraz z zabudową i uruchomieniem przetwornicy częstotliwości Danfoss o mocy 75kW.2013
45.Dostawa i uruchomienie rozdzielnicy z przetwornicą częstotliwości 400 kW do zasilania i sterowania wentylatorem wygrzewania szyb samochodowych.2013
46.Modernizacja sterowania wentylatorów 45 kW

– dostawa i montaż falowników wraz z szafami sterowniczymi + wymiana kabli zasilających

2013
47.Oprogramowanie sterownika PLC S7 300 linii paletyzacji.2012
48.System sterowania linią paletyzacji S73132012
49.System sterowania chłodnią glikolu (PLC S71200)2012
50.Wykonanie szaf zasilających obrotowych podgrzewaczy powietrza modernizowanego kotła BB-1150 bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów2012
51.Wykonanie układu sterowania filtrem węglowym w obszarze syropiarni – część elektryczna + prace informatyczne – S73002012
52.Modernizacja filtra węglowego w obszarze SUW S73002012
53.Automatyzacja zbiornika wody TK01 – dostawa i montaż elementów automatyki, instalacja elektryczna, pneumatyczna, oprogramowanie, wizualizacja w istniejącym systemie PCS7v6 infrastruktury2012
54.Wykonanie kompletnego systemu sterowania dla modernizacji pompowni wody zmiękczonej S73002012
55.Optymalizacja pracy transporterów linii paletyzacji – oprogramowanie S7300 i VLT2012
56.Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji zbiornikami kwasu S73152DP + WinCC2012
57.Dostawa i uruchomienie systemu zasilania i sterowania linią produkcji osłonek białkowych2011
58.Wykonanie ” Modernizacji układu napędowego Wentylatora Gazów Gorących. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania i sterowania wentylatora z silnikiem 315 kW2011
59.Budowa instalacji produkcji epichlorohydryny z gliceryny. Dostawa rozdzielnic z przetwornicami częstotliwości 110kW – oprogramowanie S7 i paneli operatorskich.2011
60.Wykonanie układu pompowego wody odtlenionej w budynku rozlewni piwa S73002011
61.Dostawa szafy zasilania i sterowania syropiarni -Linia L1 S73152DP2011
62.Wykonanie systemu sterowania wentylacją w pomieszczeniach magazynowych w Browarze Okocim w Brzesku przy ul. Browarnej 14 – system na S7300 i wizualizacja na WinCC2011
63.System sterowania osuszaczami – modernizacja linii rozlewniczej – oprogramowanie S5 , S7, korekta wizualizacji na panelach (Protool), Win CC, dostawa, montaż i uruchomienie napędów Danfoss, okablowanie całości2011
64.Wykonanie remontu paletyzatorów i depaletyzatorów – linia rozlewnicza, wymiana napędów, korekta oprogramowania w S7 3002011
65.System pozycjonowania wiaderek z farbą dla transporterów palet2010
66.Wykonanie modernizacji układu napędowego wentylatora 250 kW. Dostawa i uruchomienie silników Celma (2 szt.), falowników Danfoss (2szt.)  wraz z osprzętem elektrycznym.2010
67.Dostawa i uruchomienie rozdzielnic z przetwornicami częstotliwości 400 kW (3 szt.) do zasilania i sterowania kaskadą wentylatorów.2010
68.System sterowania osuszaczami – modernizacja linii rozlewniczej – oprogramowanie S5, dostawa i uruchomienie napędów Danfoss, okablowanie2010
69.Wykonanie  4 szaf zasilająco sterujących obrotowych podgrzewaczy powietrza modernizowanego kotła BB-1150 bloku NR 4 Elektrowni Bełchatów2009
70.Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania poziomem w zbiorniku buforowym filtracji wraz z modernizacją systemu napędu pomp

podawania piwa do TKF

2009
71.Dostawa, montaż i uruchomienie szafy zasilania i sterowania dwoma pompami2009
72.Dostawa montaż i uruchomienie przetwornic częstotliwości Danfoss szt. 252008
73.Układ zasilania i sterowania pieców obrotowych i odpylni.2008
74.Dostawa rozdzielnic z przetwornicami częstotliwości Danfoss 75 i 250kW do napędów wentylatorów2008
75.Wykonanie układu kontroli ciśnień tanków.2008
76.Dostawa i uruchomienie systemu napędowego wentylatorów  2x 250 kW ze zwrotem energii do sieci.2008
77.Kompleksowa modernizacja zakładu – automatyzacja napędów elektrycznych wentylatorów 75kW, mieszadeł, przenośników taśmowych, dostawa i montaż rozdzielnic2008
78.Wykonanie systemu sterowania trzema pompami 132 kW i  jedną 37 kW  oraz dwoma pompami 92kW i jedną 26 kW2007
79.Wykonanie układu sterowania i napędu 2 szt. pomp obiegu piecowego z przetwornicami częstotliwości (moc silników 75 i 200 kW, napięcie 500 V)2007
80.Wykonanie modernizacji układu sterowania pompami wody gorącej warzelni Huppman2007
81.Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania wody zimnej filtracji i wody

zimnej na kotłownię

2005
82.Wykonanie systemu kontroli ciśnień na tankach BBT wraz z montażem i uruchomieniem.2004
 • short

  ON MARKET

  SINCE 2001

 • short

  ONLY

  THE HIGHEST
  QUALITY

 • short

  LeaDER

  AMONG
  DISTRIBUTORS

 • short

  24/7

  TECHNICAL SUPPORT
  Warranty