Stworzyliśmy nowy system monitorowania mediów.

Control-ServiceAktualnościStworzyliśmy nowy system monitorowania mediów.

03.03.2017

Bardzo często zdarza się, że nasi klienci posiadają systemy SCADA monitorujące pracę wszystkich urządzeń produkujących i zużywających różnego rodzaju media w zakładzie. Istniejące systemy są doskonałe do monitorowania pracy oraz wykrywania i usuwania usterek, ale nie pozwalają na wygodne raportowanie zużycia mediów w poszczególnych okresach: doba, miesiąc, rok, od – do itp. W zakładach produkcyjnych najczęściej istnieją odrębne systemy do rozliczania zużycia energii elektrycznej, współpracujące z licznikami rozliczeniowymi. Nie umożliwiają jednak współpracy z licznikami innych mediów oraz z np. nietypowymi wartościami pomiarowymi.

Dlatego też stworzyliśmy oprogramowanie, którego celem jest kontrolowanie zużycia poszczególnych mediów na każdym z wydziałów i gniazd produkcyjnych zakładów produkcyjnych, a także kontrolowanie ilości wyprodukowanych mediów na potrzeby własne (np. ciepło, sprężone powietrze) przez poszczególne urządzenia. Do zbierania danych można wykorzystać każdą możliwą formę odczytu zużycia mediów z istniejących urządzeń np.: impulsy, zużycia chwilowe, liczniki. Dane pobrane z urządzeń monitorujących są ustandaryzowane w sterowniku PLC systemu SCADA i odpowiednio sklasyfikowane w bazie SQL Server, co pozwala osiągnąć spójną formę ich prezentacji w postaci przyjaznych dla użytkownika raportów.

Stworzony przez nas system monitoringu mediów gromadzi dane niezależnie od istniejącego systemu SCADA. Dane są agregowane i gromadzone przez bazę danych SQL Server. Do prezentacji danych przygotowujemy każdorazowo szereg raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. Operatorzy systemu mają do nich dostęp przez przeglądarkę internetową. Każdy raport można wydrukować lub zapisać w pożądanym formacie. Zadanie zbiorczego zestawienia zużycia mediów, które kiedyś wymagało licznych zabiegów, stało się odtąd prostą czynnością nieangażującą zasobów inwestora.

Dodatkowo klient otrzymał przyjazne narzędzie, umożliwiające ocenę zapotrzebowania na media zużywane w procesie produkcyjnym.

Narzędzie to pozwala także na wyspecyfikowanie najbardziej energochłonnych obszarów procesu produkcyjnego, niesie z sobą ograniczenie kosztów a tym samym podniesienie efektywności produkcji.

System posiada już klika zakończonych sukcesem wdrożeń.

 • short

  OD 2001

  na rynku

 • short

  tylko

  najwyższa
  jakość

 • short

  lider

  wśród
  dystrybutorów

 • short

  gwarancja

  wsparcia
  technicznego 24 / 7